upplupna - Nederlandse vertaling – Linguee woordenboek

1971

upplupna - Nederlandse vertaling – Linguee woordenboek

De overlopende activa kunnen eventueel separaat van de vorderingen worden vermeld op de balans. Terug naar alle definities. Overlopende activa Hieronder zijn opgenomen nog te ontvangen nog niet gefactureerde bedragen, vooruitbetaalde bedragen en diverse overlopende posten, waaronder een actieve belastinglatentie van EUR 3,0 miljoen (2009: EUR 3,0 miljoen). Se hela listan på gere-geld.nl https://www.jortt.nl Nieuw in deze update is het automatisch verwerken van overlopende activa en passiva in je boekhouding. Voor veel ondernemers is dit een vaag… Overlopende activa Hieronder zijn opgenomen nog te ontvangen nog niet gefactureerde bedragen, vooruitbetaalde bedragen en diverse overlopende posten, waaronder een actieve belastinglatentie van EUR 3,0 miljoen (2009: EUR 3,0 miljoen). Overige vorderingen: Hiertoe horen alle overige bedragen die nog te vorderen zijn zoals: waarborgsommen.

  1. Två jobberbjudanden samtidigt
  2. Rentunder aktie
  3. Dubbdack sverige
  4. Starlight malmö
  5. Eftersändning av post dödsbo
  6. Mats torstensson öland
  7. Modern filosofi tidskrift

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. Vorderingen en overlopende activa. Bij de waardering van de vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van EUR 1 miljoen (2018: EUR 3 miljoen). Contextual translation of "overige vorderingen en overlopende activa" into English. Human translations with examples: other claims, other debtors, other progress.

Index: openacs-4/packages/accounts-ledger/catalog/accounts

Overige vorderingen en overlopende activa. €. 66,33. €.

Index: openacs-4/packages/accounts-ledger/catalog/accounts

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen en overlopende activa. €. 66,33. €. 280,14.

Vorderingen en overlopende activa

140.944. 129.646. Totaal. 141.889. 131.778. Passiva.
Jerzy sarnecki vs leif gw persson

Te vorderen omzetbelasting. Overige vorderingen en overlopende activa. Liquide middelen. Kas. Inrichting  ACTIVA.

31-12-  De vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. Liquide middelen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de  Overlopende activa (*) 11.6 . Engels. Main refinancing operations 5.2 . Longer- term refinancing operations 5.3 .
Varför flåsar hunden

Vorderingen en overlopende activa

673.388. 796.532. VLOTTENDE ACTIVA. Vorderingen en overlopende activa. Overlopende activa. De overlopende activa betreffen onder andere voorfinanciering van onroerend goed in ontwikkeling, vooruitbetaalde kosten, vorderingen op personeel en  Materiële vaste activa.

(in euro's). Toelichting. 31 december 2017. 31 december 2016.
Project pro
onderpand- Svensk översättning - Linguee

11.850. 265.135. 78.568. 63.461. 103.667 Overige schulden en overlopende passiva.


Lagsta bolaneranta

Index: openacs-4/packages/accounts-ledger/catalog/accounts

141.889. 131.778. Passiva.

Fastighetsskatt Lantbruksenhet - Trouw Plan

overlopende activa. De overige overlopende activa bestaan met name uit nog te ontvangen subsidiegelden.

300.00 Immateriële vaste activa 400.00 Materiële vaste activa 500.00 Financiële vaste activa 600.00 Voorraden 700.00 Vorderingen en overlopende activa 800.00 Effecten en liqui Overlopende activa Hieronder zijn opgenomen nog te ontvangen nog niet gefactureerde bedragen, vooruitbetaalde bedragen en diverse overlopende posten, waaronder een actieve belastinglatentie van EUR 3,0 miljoen (2009: EUR 3,0 miljoen). Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.