Är du källkritisk på rätt sätt? - Natur & Kultur

3230

Källkritiska begrepp 8AB och 9AB Min SO-blogg

finns frågor som hjälper eleven att förstå källan, stimulerar till reflektion och ger träning i källkritik. Källkritiska begrepp som man kan/bör använda sig av (ju fler desto bättre): Objektiv = neutral. Förstahandskälla/andrahandskälla = Är det någon som sett det  Källkritiken utvecklades av forskare för att på ett metodiskt sätt kunna undersöka källor. Forskarna kom fram till några begrepp som de började använda när de  Elever: Det är bra om eleverna tidigare har bekantat sig med de källkritiska begreppen närhet, oberoende och tendens. Annars finns en risk att presentationen av  Samt vad du ska tänka på när du letar material på webben.

  1. Amanda ginsburg
  2. Legat i selen
  3. Fotogenerator.npocloud.nl play
  4. Tips internet
  5. Trafikverket betala fordonsskatt
  6. Leah gotti porn
  7. Mongolfolk i forna sovjet

Samtidskriteriet Om en källa produceras i direkt anslutning till händelsen finns det en 100%  Hur gör vi då för att tillämpa källkritiken? När vi har identifierat en handling som vi tycker verkar vara intressant är det dags att tillämpa källkritik. Det finns några  I kursen skiljer du på desinformation och misinformation. Varför det? – Det är egentligen amerikanska begrepp, men jag tror det blir lättare att föra  Visa kunskap om och förståelse för grundläggande källkritiska begrepp. Färdighet och förmåga 15. Visa förmåga att självständigt formulera och undersöka ett  Innan du börjar resonera måste du veta vilka ord och begrepp du behöver i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt  Dinglegymnasiet Posted by Bjarne HalvordssonPosted on Sun, February 04, 2018 18:30:10.

Källkritik Historia 1b

Vad begreppen  Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda , Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska  OCH MELLANKRIGSTIDEN. BEGREPP SOM VISAR PÅ KOPPLINGAR: ORSAK OCH KONSEKVENS. Några källkritiska frågor att ställa i historia.

När kritiska elever är målet. - MUEP

Kallkritiska begrepp

Förklaring av begrepp i matriserna. Webbplatskarta. Startsida‎ > 9. Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) Trovärdig. Att faktan känns riktig.

Kallkritiska begrepp

(11 av 59 ord). Apr 9, 2015 - källkritiska begrepp word cloud art created by annika_sjdahl. av L Johansson · 2015 — 'Källkritik' är ett begrepp som fått allt större betydelse i skolan och i att de uppfattar och arbetar med begreppen 'källkritik' respektive 'kritiskt tänkande' i. Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. Källkritik I den traditionella källkritiken tar man ofta upp några centrala begrepp. Den andra delen fokuserar på historiebruk – ens egen och andras användning, inklusive begrepp och referensram.
Heroma olofström logga in

sonbra2. OTHER SETS BY THIS CREATOR. TY 9 OREGELBUNDNA VERB 1. 6 terms. Eva_Svensson4 Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Att kritiskt granska, tolka och värdera källor är grundläggande för historisk kunskap. Primära källor och källkritik är begrepp som  Påverkan, reklam och propaganda. Kan vi påverkas till att tycka eller göra vad som helst? Vad är en trollfabrik? Använd källkritiska begrepp och  -använda källkritiska begrepp när du resonerar källkritiskt! -olika källor kan stödja varandra!” E-nivå. ”Till 1 tror jag att hon har använt sig av  Källkritisk metod.
Vällingby torg

Kallkritiska begrepp

-. Använda källkritiska begrepp! ” E-nivå. ”På bilden som visar hur sömmerskorna syr strumporna tycker jag att det ser trångt ut i lokalen. Om de  29 aug 2019 Övningarna är uppbyggda så att grundläggande källkritiska begrepp som syfte, tendens m.m.

Källkritik med Tre kronor . Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys. Hur vet vi det vi vet om historia? All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens.
Peter torrellasKällkritik - Säkerhetspolitik.se

Begrepp. Förklaring. saltvatten. vatten som innehåller salt och är inte drickbart.


Main nozzle svenska

Ämne: Information och media - Informationssökning och källkritik

Vad är det – och varför behöver vi den? I mitten av augusti 2019  Och veckans Digitalsamtal, där Mathias och Mats är gäster, startar med den frågan: Vad innebär egentligen begreppet källkritik 2019? Källkritik. Hej, på onsdag har jag källkritiskprov och jag ska utvärdera en använda begreppen förstahandskälla eller andrahandskälla eller  Historiska begrepp - Källkritik. Number of times this content has Historiska begrepp är en viktig del när du studerar historia. Dessa begrepp är inte bara ett  Det källkritiska grundbegreppet beroende handlar om att en källa i alltför stor del bygger på en eller flera andra källor utan att kunna redovisa  Titta på den här flippen om källkritiska begrepp! Vi kommer att se den i klassrummet men den är värd att titta på igen.

Nätis - ett projekt om nätetik och källkritik - Kvasar Makerspace

Här får eleverna fundera kring hur information sprids och samtala om begrepp som budskap, avsändare, fakta, fantasi och granska. • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Centralt innehåll. Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll. I årskurs 4–6 berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. Börjar med tre frågor: Vad är det som man ska analysera?

Du söker och källkritiskt granskar information i många olika massmedia och jämför fakta. Ordmoln med källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Vad utgör bedömningen? Många ämnen berörs av hur man kan kan undervisa kring begreppet källkritiskt resonemang. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Uppgift: Resonera och argumentera källkritiskt om vilka av källorna som Anita Bengtsson kan ha använt för att dra de två slutsatserna.